Hà & Hoà con của Đại tá Đổ Huệ muốn tìm thiếu tá Hiệp , phi công phản lực (không nhớ họ) trước 75 đóng ở phi trường Đà Nẳng.
Ai biết được tin tức liên quan, xin email về: wallynguyen1950@gmail.com.
Xin cám ơn.