Linh mục Lê Ngọc Thanh
Họp mặt Tri Ân TPB- VNCH - Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời
chiều Ngày 12/29/2017 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn - Việt Nam