Phim Video Tài Liệu Chiến Tranh "Remembering Việt nam" Do National Archives D.C. Thực Hiện


Phim Video tài liệu mới “Remembering Việt Nam” được Bảo Tàng Lưu trữ Quốc gia ở Washington DC thực hiện, trình bày về Cuộc Chiến Việt Nam, giúp chúng ta có cái nhìn khác về Nguyên nhân và Tác động của Cuộc Chiến, bao gồm lịch sử cuộc tham gia của Hoa Kỳ tại Việt Nam từ khởi đầu cho đến ngày Saigon thất thủ năm 1975.

Bộ phim này rất khác biệt với bộ phim của Ken Burn trước đây.
Bộ phim nói nhiều về QLVNCH hơn, và đã chọn một số người Việt Nam chia sẻ trong đó có:

- Cựu Đại Sứ Bùi Diễm: Tiếng Nói của Việt Nam Cộng Hoà.
- Ông Đinh Hùng Cường cựu Sĩ Quan/QLVNCH.

Bộ phim đã được tải lên YouTube, được chia làm ba (3) đoạn gồm 12 tập và hiện hữu trên YouTube cho đến hết ngày 6 tháng 1 năm 2019.

Kính mời quý vi coi qua để thấy rõ lịch sử Việt Nam bắt đầu từ năm 1946… với Hoa Kỳ, cùng những lời phát biểu của Đại Sứ Bùi Diễm và CT CĐ Đinh Hùng Cường.


“Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” Eps 1-4“Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” Eps 1-4
Video created for “Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” through January 6, 2019 at ...


“Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” Eps 5-8


“Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” Eps 5-8
Video created for “Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” through January 6, 2019 at ...“Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” eps 9-12


“Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” eps 9-12
Video created for “Remembering Vietnam: Twelve Critical Episodes in the Vietnam War” through January 6, 2019 at ...