Phi Đoàn 255 Xà Vương xin thông báo.
Xà Vương 44 Nguyễn thới Lai đã đột ngột lìa bỏ gia đình, bè bạn để cất cánh bay về cõi vĩnh hằng tối Chủ Nhật 10 tháng 9 năm 2017!!