Xin gởi đến các bạn một phương cách hành xử trong đạo Vợ Chồng ( ít ra cũng giúp anh em chúng ta ở cái tuổi 60 này ) Một sự nhịn chín sự lành .

Bảng kết tội nhau

Tạp chí Reader's Digest, số xuất bản tháng 11 năm 1985 có đăng một chuyện ngắn, nhưng đầy ý nghĩa về gia đ́ình: Đôi vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau và lần này, đang lúc hai người cãi nhau hăng say, thì́ người chồng đề nghị với vợ: "Này, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Mỗi người hãy lấy giấy, viết ra tất cả những lỗi lầm, những tật xấu của người kia, rồi trao cho nhau". Người vợ đồng ý. Người chồng cầm lấy tờ giấy, nh́ìn người vợ và cúi mặt xuống viết một câu. Người vợ thấy chồng ḿình bắt đầu viết, liền hối hả viết liên hồi, dường như cố ý tranh với chồng, để kể ra nhiều tật xấu hơn. Người chồng chỉ viết một câu rồi dừng lại nh́ìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đầy những ḍòng chữ kể ra tật xấu của người chồng và người vợ xem ra hả dạ, vì đã viết nhiều hơn.
Đến lúc không còn gi để viết nữa, họ trao cho nhau bảng kể tội của nhau. Sau khi nh́ìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt người vợ bỗng đổi ý́ xúc động. Bà vội vã đ̣òi lại tờ giấy đã đưa cho chồng và có thái độ làm ḥòa ngay. Trong tờ giấy của người chồng bà chỉ đọc được có một câu duy nhất: Anh yêu em!
Nếu tì́nh yêu là nền tảng cho mối tương quan giữa con người với con người, th́ì sẽ không c̣òn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù lẫn nhau nữa.