Xin mời quí vị thưởng thức, đặc biệt thân tặng các niên trưởng và các bạn đã một thời phục vụ ở Pleiku

Xin lưu ý, nếu slide show không tự động mở, xin bấm F5 key mới nghe nhạc được

http://hoiquanphidung.com/user-uploa...1249775047.ppt