Mong sự tiếp tay của Quý Anh và đặc biệt là cac anh KQ để chúng ta sẽ có những Anh Hùng KQ như Đại Tá Lưu Kim Cương, Trung Tá Phạm Phú Quốc, Trung Tá Nguyễn Du, v.v, sẽ được khắc tên và vinh danh muôn thuở trên Bức Tường Danh Dự tại Đài Tưỡng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Thành Phố Auburn (gần Seattle)Tiễu Bang Washington.

Kính chào anh và kính chúc anh chị sức khỏe và vui vẻ
Thành thật cảm ơn anh

KQ Tôn Thất Hồng
206-852-9952