Các bạn thân mến,

Từ giữa năm 1972 đã lân lượt vào trại Ông Tiến , đã bước vào phạn xá ăn cơm nhà bàn để bắt đầu cuộc du lịch dài hạn ! Hôm nay cũng bản nhạc này:Nổi Buồn Gác Trọ các bạn từng được nghe tại câu lạc bộ trại Ông Tiến năm xưa ..... . Hôm nay xin được gởi đến tất cả các bạn và anh chi ghé thăm HQPD. Qua tiếng hát Lý Hai - Hoàng Châu[MUSIC]http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Noi-Buon-Gac-Tro.mp3[/MUSIC]