THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Không Quân Dallas - Ft Worth nhận được tin thân mẫu KQ Lê Trung Sơn là
Bà Quả Phụ Lê Văn Nhi
Nhũ Danh Phạm Thị Thinh
Pháp Danh Diệu Thiện
Tạ thế ngày 08 tháng 12 năm 2016
Hưởng Thọ 102 tuổi
Linh cửu được quàn tại : Mother Funeral Homes
7040 Lapalco Blvd
Marrero, LA 70072

Xin chia buồn cùng tang quyến, và cầu mong hương linh cụ bà sớm về cõi vĩnh hằng
Toàn thể Không Quân Dallas - Ft Worth và các vùng phụ cận