Tam thu cua Dai ta KQ V V Uoc v/v Tuong Ky

Thân gởi tòan-thể các chiến-hữu Không –Quân hải -ngoại.

Để khỏi phụ lòng anh Đặng-Kỳ -Âu tôi phúc đáp anh như lời anh đã yêu-cầu trong email như sau :
-Trong email anh gởi ông Tướng có câu :Chẵng hiểu sao mấy hôm nay không nghe Đại-Tá Vũ-văn-Ước có lời giáo -huấn nào cả???? và đọan chót như sau :Xin qúy - vị đọc lời đề-nghị của tôi trong email này vui lòng lên tiếng thuận hay chống,chứ đừng im lặng vô-tuyến thì khó coi lắm !
Đúng vậy anh nói có lý đấy ! nên tôi trả lời anh rõ như sau :
1/-Anh đã hiểu đúng nghĩa tôi viết trong email gởi anh Liêm ,An vv ,…v/v tấm plaque tặng cho hai anh Bô-Lão miền tây nhân dịp Hôi-Ngộ BL/ KTTV vào tháng 7 tới.Nhưng luc anh diễn nghĩa lại sang một ý khác hình như đã lợi-dụng email của tôi để mới các vị tư-lệnh về hội trong đó có Tg Kỳ..Tôi khẳng-định anh hay :Bô-lão là bô-lão ,tôi đâu có quan –tâm đến cấp bậc Tướng hay Tá hay binh nhì cũng thế thôi.Xin anh đừng MƯỢN GÍO BẺ MĂNG ! Dù họ là binh nhì ,hạ-sĩ-quan tới dự ,tôi nghĩ ban tổ -chức cũng phải tiếp đón họ như mọi ngươi.Cái sơ-xuất của ban tổ-chức từ trước tơi nay đã bỏ quên
họ..chưa bao giờ mời họ tham -dự Bô-Lão…trong khi đó chúng ta cứ luôn luôn nói : KHÔNG QUÊN ANH EM ,KHÔNG BỎ BẠN-BÈ.Các anh nghĩ sao ?????Riêng trường -hợp Tg/ Kỳ tôi thành-thật khuyên anh như sau :
A/-Anh không thể ru ngủ ban tổ-chức cũng như mọi người vào cái mẹo vặt của anh và gây thêm chia -rẽ giữa những người KQ được..
B/-Các tổ-chức quân –dân chống cộng tại quận cam cũng như trên tòan -thể thế-giơi…lại được dịp biết tên anh …Đặng –văn -Kỳ Âu không còn là người đứng cùng chiến -tuyến với họ nữa !!!
C/-Tg/Kỳ đã một vài lần tự nhận “ Nhân danh đại-diện cộng đồng VN hải -ngoại và nói là : HỌ LÀ THIỀU-SỐ “qua các cuộc phỏng -vấn truyền –thanh ,truyền –hình thì thật là hồ -đồ.Chắc anh còn nhớ vụ án Trần-Trường tại quận cam cách đây khá lâu…và hắn đã thân bại danh liệt tại ngay quê nhà mà hắn đã đế -cao CSVN và coi thường cộng -đồng Việt-Nam hải ngoại..Chúng ta không nên coi thường cộng -đồng Việt –Nam hải ngoại..dù họ chưa được tổ-chức chặt -chẻ..nhưng họ ,mỗi người có quyền cấm một lá phiếu ,theo thề -chế dân -chủ , đề quyết -định mọi việc tại
đất nước “PHÁP QUYỀN NÀY “.
D/-Sau hết một điều nhắn -nhủ anh Âu ,sợ tuổi gìa anh bắt đầu lẫn Tuy văn anh hay,chữ anh tốt…nhưng NGHIỆP ANH NẶNG QÚA.. anh nên nghỉ -ngơi dưỡng tuổi gìa và trông bầy cháu để chị yên –trí đi làm.Tuổi chị đã lớn mà còn phải gánh –vác gia-đình thật tôi –nghiêp cho chị…
Như anh đã thấy .. và kiểm -điểm lại những việc anh làm ,những bài anh viết trên mạng cũng như cung –cách anh đối -xử với các bạn đồng –ngũ .. chắc anh cũng tự chấm điểm cho mình được ..QLVNCH tuy không cò nữa ..nhưng hồn thiêng sông núi Việt-Nam vẫn còn văng -vảng trong tâm -hồn của mồi người chiến –binh VNCH .Riêng KQVN tại hải-ngoại đã nhiều lần coi như nát –tan ,rạn -nứt rồi …bây giờ anh đem chuyện Tg/Kỳ vào cuộc ,anh sẽ không đo lường được sự đỏ-vỡ,và hậu-quả đối với cộng -đồng Viêt-Nam hải-ngọai…vì họ sẽ nói la KLVNCH đã một lần đi đêm với CSVN bây giờ mời Tg/Kỳ về dự BLKQ .. chẳng khác gì anh đổ dầu vào lửa và còn thêm xăng tầu bay cho nó mau chệt cháy chêt hết cà !!
2/-Tôi đang viết câu chuyện “ Người lính gìa Không –quân nói về Tướng Kỳ và cá-nhân tôi cũng như liên-hệ gia-đình Tướng Kỳ và gia-đình tôi.và cuộc đời tướng Kỳ trong Không –Quân cũng như ngòai xã-hôi.. từ lúc Tướng Kỳ đi học Hanoi .Chuyện rất trung -thực,thành -thật, đầy tình người,không đả phá ,khen ,chê hay nịnh bợ vv…và nhất là đời trong quân –ngũ cuả Tướng Kỳ với 24 năm dưới bóng cờ vàng 3 sọc đỏ.
Vắn gọn anh hay : Với tình chiền-hữu đồng -đội: “Không Bỏ Anh Em và Không Quên Bạn-Bè” lúc nào tôi cũng dành “ cho Tướng Kỳ một chỗ đứng trong tôi ! Đời binh -nghiệp của ông rất là trong sạch ,kể cả lúc ông làm Chủ-Tịch UBHPTU ,bao nhiêu triêu mỹ -kim quỹ đen ông cũng không bao giờ đụng tới thậm –chí còn tặng cả một tháng lương của mình cho qũy Không –Quân…khi ông làm Chủ-Tịch UBHPTU,tôi thường sang chơi nhà ông ..không biết bao nhiêu là qùa các quý giá,như súng , đồng hồ măc tiền,ngà voi cao cà 2 thước
và bao nhiêu là vật qúy gía khác…nhưng tiếc thay cà Ông lẫn Bà chẳng chịu thèm ngó ngàng gì tới…rồi mấy chú cận -vệ thổi dần dần mất hết.. cà một kho Tôi còn nhớ ông đã tặng tôi khẩu Weatherby ,súng bắn chim 22 long, rất đẹp và mắc tiền thời đó phải trả tơi $300:00 mỹ -kim mới có thể mua được .Khi từ Phap trở về Việt-Nam ,sau khi đi dự hôi-nghi Ba-lê .. lúc về ông cũng tặng tôi môt con chó Berger thât đẹp và qúy.Những kỷ -niệm đó không bao giờ tôii quên tên ông được ! Tôi cũng được Bà Đặng –Tuyêt –Mai khi ở Ba-Lê về cũng không quên mua tặng tôi cặp viết máy Parker và một bật lửa bằng vàng 24 carat tôi còn giữ tới ngày hôm nay.Quà thì như thế..Tỉnh thì không bao giờ tôi quên được …Tôi là con người như
vậy..Nhưng khi Tướng Kỳ làm điều sai trái tôi cũng cảm thấy buồn cho ông và đôi khi chống -đối một cách ngay thẳng và xây-dựng Nhưng thôi các cụ thường nói : Thái –Dương Cương Ngọ ,thời vượng cuả ông đã hết rồi ,Phúc Bật Trùng Lai ,Họa Vô Đơn Chí nó tới với ông sau này không được phát thịnh nữa mà chỉ phát suy thôi …nên bây giờ nó đã ứng- nghiệm vào cuộc sống của ông. Ông hãy bình –tâm suy -ngẫm. để cho tuổi gìa của mình được thanh-thản và chờ ngày nhẹ bước ra đi . Lúc đó ai tiễn ông đi thì ông sẽ biết KẺ XẤU NGƯỜI TỐT


3/- Rất tiếc Tướng Kỳ khi làm Chủ-Tịch UBHPTU,có lẽ vì qúa bận nhiều việc đất nước quan -trọng nên không nhớ tên anh Đặng –văn –Âu..Nếu Tướng Kỳ chọn Đặng –văn –Âu làm cố-vấn chính -trị phủ Thủ-Tướng thì có lẽ miền nam Việt-Nam chưa đến nỗi nào rơi vào tay cộng-sản ..mà còn Bắc-Tiến là khác !!!!!!Cũng vì hô-hào Bắc-Tiến của Tướng Nguyễn-Khánh và Nguyễn –cao Kỳ đã làm dân –quân miền nam phấn -khởi,rồi tiếp theo là những phi-vụ oanh-kich ngoài vĩ -tuyến 17 ,Vĩnh-Linh ,trong đó có tôi tham -dự gồm 6 phi-tuần A-1H,24 chiếc oanh –kích đài Radar của CSVN.Phi-trường TSN đầy nghẹt người dân đi đón tiếp những chàng trai thân –yêu của
Đất nước trở về sau phi-vụ lịch-sử này.Tôi còn nhớ anh Tường mực bay với Tướng Kỳ trên chiếc AD -5.Quốc nội khi tin bắc-tiến do hai Tướng Khánh ,Kỳ tuyên -bố đã gây một ấn-tượng hào-hùng và gây được niềm tin trong quần –chúng miền nam Việt-Nam…nhưng nó có một tác-hại không lường được về mặt chính -trị.. nhất là đối với chính-quyền Mỹ lúc bấy giờ.Người Mỹ cho rằng những nhà lãnh-đạo miên nam Viêt-Nam vô-tình đưa người Mỹ vào một cuộc chiến bất trắc,nguy-hiểm như cuộc chiên Triều-Tiên năm 1950 với Trung-Cộng. Kêt-qủa Tướng Khánh,Tướng
Kỳ đều do Mỹ đạo-diễn và thay-thê bằng Tướng Thiệu vì làm chính -trị một lời nói rất quan -trọng ,do đó tôi cũng khuyên anh nên thận -trọng trong những lúc phát-ngôn Cũng vì sợVNCH làm những chuyện bất -tử do những ông Tướng trẻ,vô chính -trị,nên các phi-cơ của VNCH do Mỹ viện-trợ không có khả- năng ra oanh-kich ngoài Bắc. còn CSVN chúng chỉ chú -trọng vào lực-lượng diện-điạ và phòng –không để rứt điểm các cuộc chiến ..Tại hội -nghị Honolulu Tổng-Thống Johnson đã ngợi –khen Tướng Kỳ nói anh –văn lưu-lóat
Nhưng chắc chỉ lưu-loát hơn Tướng Thiêu một chút thôi……tôi nghi câu khen của Tổng -Thống Johnson có nhiều ý-nghĩa hài -hước và coi như người nhỏ tuổi hơn mình nên lời khen đó là một lời khen ngọai giao..nên chúng ta chẳng nên coi đó là một điểm son về ngoại-giao
Anh Âu à , rất tiếc việc làm của anh khi khen Tướng Kỳ đã quá trễ.nhưng cũng chưa muộn.. anh vẫn có thể về Việt-Nam làm phụ -tá cho Tướng Kỳ để lo việc đại-sự quốc-gia như anh đã gởi email cho Nguyễn-tấn –Dũng ,Phan-văn -Khải v/v dựng nuớc và phát-triển kinh -tế vv. rất tiếc hai tên mày trơ trán bòng nó không them trả lời anh . Riêng tôi ,tôi đã trà lời anh ngay sợ anh mong đợi..Anh thật văn –võ tòan tài..về ngay đi ..kẻo sau này có người tranh mất chức cố-vấn chính -trị.Các cụ thướngnói : TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI “riêng anh tuồi này là tuổi còn TƠ MÀ ..
4/- Những năm ,tháng đầu tiên khi Tướng Kỳ về Việt-Nam nhiêu người lên tiếng phản-đối.. tiếp theo là không nhìn -nhận Tướng Kỳ là một chiến-hữu nữa .thì anh tuyên-bố: Đừng vôi phê-bình Tướng Kỳ và hãy chờ xem những ngày tới Tướng làm được những gì thì quý-vị sẽ biết và hết lời mạt –sát những người chống -đối ông ..5 năm qua rối anh Âu ơi ,mà chẳng thấy Tướng Kỳ đem lại kết qủa gì như anh vẫn hằng mong đợi..mà lại còn bồi thêm những màn đón tiếp kẻ -thù của dân -tộc đang: CÕNG RÁN CẮN GÀ NHÀ “GÂY THÊM ĐAU -KHỔ VÀ TANG –TÓC VÀ CHIA -RẼ NGƯỚI VIỆT TRONG NƯƠC CŨNG NHƯ HẢI -NGOẠI”Thật là oan –trái và khổ -đau cho dân
-tộc mình qúa …không biết anh cũng là người Việt-Nam ,máu đỏ ,da vàng có cãm thấy sót –xa cho dân -tộc mình không ..hở anh Đặng -Kỳ -Âu.
Lợi -dụng thời –cơ cao –trào chống đối Trung -cộng lấn chiếm đất và biển cũa Việt-nam ,anh lại sang một đề-tài mới là Tướng kỳ phản-đối V/V trung -cộng xâm chiếnViệt-Nam như một quận Giao-chỉ.Việc hoà-hợp ,hòa -giải chưa đâu vào đâu anh lại giao một việc đại-sự cho Tướng Kỳ mà ngay cà bầy lũ VGCS cũng chưa giám đụng tới “Lông Chim “của Trung -cộng thì làm sao Tướng kỳ nói năng gì được và khi nghe Tướng Kỳ nói bật cứ về lãnh -vực gì đi nữa .. cũng đều bị bọn ma đâu CSVN bẻ cong câu chuyện thành lợi –khí tuyên-truyền cho chúng…cả.Chúng đã khôn –khéo chính –sách : CHIA ĐỂ TRỊ “ và ru ngũ đối-phương một càch rất là
khoa -học .Tướng Kỳ đâu có xuất thân từ những trường đào-tạo ma giáo như bọn CSVN mà đối đầu với chúng được .Tôi đã sống 5 năm ,1945-1950 ,với tư-cách một con địa-chủ trông nom 600 tá-điền và 400 mẫu ruộng trồng lúa tại Phù Đa-Phúc,tỉnh Phúc-Yên tức vùng phụ -cận phi-trường Nội –Bài bây giờ,tôi đã tham –gia phong trào CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ,TUẦN-LỄ VÀNG ,MUA CÔNG –PHIÊU KHÁNG -CHIẾN và sau cùng phải HIẾN-ĐIỀN dâng hết của -cải của Ông ,Cha để lại cho chúng để được yên –thân và sau cùng cũng phải tham-gia kháng –chiên tại Thaí –Nguyên một thời –gian rồi tìm đường về thành Hanoi tiếp -tục đi học
Vì nợ nước ,thù nhà với bọn Việt-Minh ( CSVN )nên tôi đã tự nguyện ra nhập Không –Quân chứ khộng thuộc thành -phần bị động –viên như Tướng Kỳ.Chăc anh cũng thấy sự khác -biệt giữa tôi và Tướng Kỳ.Sau khi tốt -nghiệp khoá 1 phi-công tại Nha-Trang 1952,tôi tự-nguyện ra bắc tác-chiến với Không –Quân Pháp và tham –gia hầu hết các cuộc hành-quân vùng châu thổ sông Hồng và miền thượng –du bắc-viêt tới khi Điện –biên-Phủ thất -thủ tôi mới vào nam .
Tôi đã một lần phản-đôi Tướng Kỳ trên mạng khi phóng –viên người Úc phỏng-vấn Tướng Kỳ về vấn-đề Viật –Nam cách đây cũng nhiều năm ..luc đó nhiều người còn bênh-vực quan -điềm của Tướng Kỳ. Tướng Kỳ đã nhiều lần mong muốn được về Viêt-Nam để mỗi ngày đều có cá pháo mắm tôm .. ăn mỗi ngày ..nhưng tiếc thay lúc Tướng Kỳ làm CT/UBHPTU cà pháo mắm tôm ngon thật..nhưng bây giờ vì CSVN đã được Trung -cộng cho phép ra nhập WTO sau ba năm.. CSVN cân thi-trường cạnh –tranh kinh-tế với các nươc láng giềng nên phẩm chất cà pháo ,mắm tôm không còn ngon lành như thời
-kỳ Cộng-Hòa nữa.Ca 2 pháo mắm tôm bây giờ đầy mùi xú -uế,dơ bẩn mà CSVN dung nó để ru ngủ những người quốc-gia nhẹ dạ.
Nhân dịp đây tôi cũng mạnh -dạn đề-nghị toàn -thể đồng bào hải ngoại kế hoạch 5 năm :
1- Không về Việt-Nam 5 năm
2- khônggởi tiền về Viet-Nam 5 năm
3- Tẩy chay tât cả những thực -phẩm ,hàng –hóa do CSVN sàn-xuất
4- Bàng mọi phương -tiện, hãy tố-giác mọi mưu –toan của CSVN nhằm chia -rẽ cộng -đồng Việt-Nam hải-ngoại cũng như trong nước CHỈ CẦN MỘT NĂM THÔI CHÚNG TA SẼ THẤY KẾT -QỦA.
5- Chúng đã bán biển ,bán đất cho Trung -Cộng năy lại cõng răn cắn gà nhà qua vu Beauxite ,Các tuyến -đường từ Hoa Nam tới biên -giới Việt ,Mên ,Lào chúng đã hòan –tât từ lâu rồi…nếu một ngày đẹp trời ,tôi nói nếu…xảy ra một bài học thứ hai nữa..thì chỉ trong vòng 24 tiếng đồng -hồ Trung -Cộng sẽ có mặt trên toàn -thể LÃNH -THỔ VIỆT-NAM từ aỉ Nam –Quan tới mũi Cà-Mâu.
Email này như một bức tâm –thư gởi tới toàn-thể đồng –bào , các chiến-hữu để cầu –chúc đất nước Việt-Nam mau được Tụ-Do ,Thanh-Bình, Để kêt luận:v/v Tướng Kỳ có nên về hội BLKQ với chúng ta không tôi xin mượn lời của Bà Đặng -Tuyết-Mai trả lời trong cuộc phỏng -vấn do đài SBN phõng –vân cách đây cũng gần 6 năm như sau :Với bộ mặt nghiêm-chỉnh của Du-tử -Lê trước khi đặt câu hỏi ,Du-tử-Lê nói : đây là câu hỏi của tôi hỏi chị Đặng –Tuyêt-Mai :Như
là một nghệ-sĩ,nều trong trường -hợp Tướng Kỳ muốn trở về mái ấm gia-đình với chị thì chị nghĩ sao ???
Bà đặng -Tuyết –Mai..với một khoé mắt không lấy gì ngạc-nhiên cả..nhép miệng ,mở một nụ cười còn duyên-dáng,.. nhưng có vẻ hơi đắng cay , và cặp mắt đa –tình của Bà vẫn còn có thể thu-hút được nhiều người đã một thời say -đắm cái đẹp của Bà mà không được thỏ-thẻ đôi lời.. và Bà liêc nhìn về phía Du-Tử-Lê…rât bình-tĩnh với bộ mặt hơi nghiêng –nghiêng rồi lại một nụ cười khác trên môi. lần này như đã quyết –tâm rồi Bà nói : ANH NGHĨ : CÓ BAO GIỜ ANH THẤY MỘT CON CHIM ĐÃ BAY RA KHỎI LỒNG RỒI MÀ LẠI TRỞ LẠI KHÔNG ???
Câu nói rất thành -thật và chúa đựng một ý-nghĩa sót-xa tận cùng đã tới với Bà hơn 20 năm qua .
Tướng Kỳ cũng vậy anh Âu ạ !CON ĐẠI- BÀNG RÂU KẼM đã lìa bỏ bày chim cùng tổ lâu rồi ..nếu có trở về quê cũ thì tuổi đã gìà và ân –tình cũng nhạt-phai theo thời-gian như Bà Đặng -Ttuyết –Mai đã nói trên.
Trước khi hạ màn bản kịch : SẦU LÊN NGỌN CỎ ,OÁN RA CỬA PHÒNG,tôi luôn luôn cầu –chúc anh và Tướng Kỳ luôn luôn được nhiều sức-khoẻ để yên nghỉ tuổi gìa.Có thức khuya mới biết đêm dài và sau hết tặng tòan -thể các chiến-hữu hai câu thơ do tôi cảm –tác :
Đất Việt ,Trời mây,Tung cánh thép
Giêt thù ,Bảo Quốc ,Trấn Không –Gian
Kính chào toàn -thề các chiến-hữu
Người lính gìa Không –Quân
Vũ-văn-Ước.