Tạ Từ Trong Đêm Nhật Trường -Ca sĩ Tâm Đoan
Bản nhạc TạTừTrong Đêm sẽ kính tặng:
Tất cả các Anh chi và bạn hữu ghé thăm HQPD và tât cả các Anh Chị 69A..Đã vui trọn vẹn ngày hội ngộ sau 40 năm, ngày sinh nhật khóa .


[MUSIC]http://www.freewebtown.com/sportnguyen/Ta-tu-trong-dem.mp3[/MUSIC]