Ước gì tôi trẻ lại mấy tuổi để được làm AC của Liên Khoá!