Một vài hình ảnh trong đêm ĐẠI HỘI 2 SƯ ĐOÀN 4 KHÔNG QUÂN