PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Đêm hội ngộ không quân liên khoá 72, 73 & 74 tại Portland - Oregon
Nguồn:SBTN/Youtube