Dạ Tiệc - Văn Nghệ - Dạ Vũ


Đại Diện BTC Kỳ 6 Hội Ngộ LK 72-74 giới thiệu về Hội Ngộ Kỳ 6
(trong dịp Đại Hội SĐ4KQ tại Cali, phim Hung45qs)


Ghi chú thêm:

1. Thời gian: Ngày 03 & 04 tháng 9 năm 2016

2. Hạn chót Đóng Tiền cho Tiền Phi & Dạ Tiệc: Aug-10-2016.

3. Danh sách tham dự khóa: http://hoiquanphidung.com/HNLK6/list_userhome.php
Danh sách tham dự chi tiết: http://hoiquanphidung.com/HNLK6/LK_list.php

4. Holiday Inn Reservation:
Xin quý vị vui lòng book hotel càng sớm càng tốt vì số phòng với giá đặc biệt $109 per night có giới hạn (include Free 2 Hot Breakfast per room).

*** HOTEL RESERVATION (xin quý vị xem TB-6 có đầy đủ chi tiết hơn):
Address: Holiday Inn Portland Airport
8439 NE Columbia Blvd.
Portland, OR 97220-1382 USA

• Book online or call: 1 877 834 3613
• Reservation Group Name: Vietnam Airforce Cadets Reunion
• Website Group Code: NAM
• To book online, please click on this Link:
http://www.holidayinn.com/redirect?p...801505&GPC=nam