Kỷ Niệm 61 năm ngày Thành Lập KQ/VNCH 1/7/1955 - 2/7/2016 .
Triển lãm các phi cơ KL/VNCH từ ngày thành lập 1/7/1955 đến 4/1975 .
Phi Cơ các Phi Đòan Quan sát, Khu Trục , Phản Lực, Vận Tải, Trực thăng….
do KQ Nguyễn văn Ngà sưu tầm và thực hiện .

Tóan Quốc Quân Kỳ .


Gần 400 Quan Khách , Không Quân và gia đình tham dự
Lễ Kỷ Niệm 61 năm ngày thành lập KQ/VNCHPhái Đòan KQ Seattle WA


Ca Sĩ Hồ Hoàng Yến từ Cali đến trình diển


Nam Ca, Nhạc sĩ Sĩ Đan của Trung Tâm Asia đến trình diễn