Nguyên nhân cá chết là tại người tắm biển...tè...bậy.
Bái phục sát đất những đầu óc siêu việt như "nợn" này.