Có thể đông hương nhầm lẫn, sẽ đoc lại tài liệu. Cám ơn anh đã cho biết, vì đh chưa bao giờ sống trong cuộc chiến, đi học ngoại quốc từ nhỏ nên không biết gì về Lính và chiến tranh.
Bài viết này chỉ nói về 2 Binh Chủng mà đông hương có 2 người bạn thân, chưa có dịp để tìm hiểu các Binh Chủng khác. Anh thuộc BC nào?
Xin lỗi nhé
đh