Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll

Tập 1/3
https://youtube.com/embed/SIwIwKwMmFA?rel=0Tập 2/3

https://youtube.com/embed/L5ImcNSKfj8?rel=0Tập 3/3 (hết )

https://youtube.com/embed/l5rL5pxnKUk?rel=0TAM73F sưu-tầm