Tìm cựu Đại úy Hoàng Đình Thanh phi công trực thăng di tản qua Mỷ ở Shreport Louisana
Quý Anh Chị biết tin xin gởi về E.mail namhcao224@gmail.com
Thành thật cám ơn
Nam-Cao