Thư Mời
Họp mặt 2016 Liên Khóa 66 KQ/VNCH

Tôi , Đỗ đình Hoàng 66D2 đã bàn cùng Chu phúc Tầng 66B , Phi quang Quý 66D và một số anh khác về cuộc họp mặt 50 năm , và chúng tôi cùng đồng ý sẽ tổ chức tại Orange County vào ngày 2 july 2016 tức là ngày thứ bảy , đó là cuộc họp mặt của liên khoá 66 KQ qua 50 năm lính , thời gian không chờ đợi chúng ta nữa , các anh hãy nhanh lên Kẻo Muộn đó .
Ghi tên theo các số fone sau :

Chu phúc Tầng 626 203 5964
Phi quang Quý 206 218 4172 ,
Đỗ đình Hoàng 408 887 4753 hoặc email dodinhhoang 97@yahoo.com ,


xin ghi tên càng nhiều càng tốt as soon as possible để chúng tôi chọn nhà hàng tuỳ theo số người. Một lần nữa : Thời gian không đợi chúng ta nữa ( tiền mang theo tới ngày họp mặt mới đóng ) .

Địa điểm : nhà hàng TAI BUU ở đường Wesminster Orange County. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Do Dinh Hoang 66D2