Buồn nhất có hồ Than Thở
Yên bình nhất có hồ Trị An
Thơm tho nhất có hồ Xuân Hương
Chậm chạp nhất có hồ Con rùa
Sắc bén nhất có hồ Gươm
Tây phương hoá có hồ Tây
.....
Khốn nạn nhất có hồ chí minh !!

(lụm trên net)
lv