Message của dino72 trong "chat box" ....

Tôi dino72 ( N Q Định 72A) muốn tìm Phạm Ngọc Minh 73F . Nếu NT & các bạn biết xin thư cho dino72 dinonguyen@hotmail.com . Thành thật cám ơn .

N Q Định 72A .