Thân chào các anh em,
Tôi mong muốn gặp lại những người bạn cùng khóa 2/73 SQTL- Phi Trường Biên Hòa.
Xin liên lạc về Tống Đinh Trung theo số điện thoại bên dưới.
Than,
Tong, Troy@DOT <troy.tong@dot.ca.gov

TONG, TROY P.E., T.E.
MAINTENANCE DESIGN/DO5
Tel # (805)549-3359
Fax # (805)549-3297