Muốn tìm Tin tức Bạn củ Cựu Đại uý Nguyễn văn Hưng ngày sinh 15 tháng 11 năm 1943 tỉnh Hải Dương ( Bắc phần)
nguyên là Sĩ quan Địa phương quân / Nghĩa quân đến Úc vào thời khoãng năm 1982. ACE nào biết được xin vui lòng liên lạc cùng Cựu HQ Thiếu Uý Phạm văn Thành mobile 61421234807 phone nhà 07 38797758 (Brisbane/Úc Châu) hoặc email cho hungleda@yahoo.com.au - Mobile 0412035055. Chân thành cãm ơn.