Thân gởi Admin,
Tôi là người " copy & paste" bài này ,chớ không phải tác giả bài viết posted.Ý cũa tôi là posted để quí NT đọc thêm cho vui,nhưng không ngờ gây tranh cải .Tôi xin Admin delete bài này.Thanks,Admin.

Châu