Gởi đến các bạn thân yêu, kỷ niệm mùa hè 36 năm về trươc... ( 1973 ) tại trại Thiên Nga bạn Chánh 73H cât tiếng ca trong đêm sinh hoạt của khóa huấn nhục, làm ngẩn ngơ bao nhiêu SVSQ/KQ khóa đàn anh 72A, 72E, 72F, 72G, 72H, 73A, 73F.....
BỨC TRANH HÒA BÌNH, cũng bản nhạc này hôm nay, PS kính tặng các anh và tât cả bạn hiền liên khóa đê tưởng nhơ đến bạn Chánh ( ca sĩ bạn thân của ca sĩThái Châu ).... không biêt giờ này bạn Chánh -73H ở nơi đâu ???[MUSIC]http://hoiquanphidung.com/user-upload/img/HQPD_1242538844.mp3[/MUSIC]