Tháng Tư Ngồi Nhớ Một Ngày

http://www.youtube.com/watch?v=CfZSe8ZAHlgTa có một ngày... một ngày ngồi khóc
Ta có một ngày gãy đỗ ước mơ
Mười năm lính tưởng đâu đà sỏi đá
Ai có ngờ lại ngồi khóc như mưa

Thằng thượng sỉ mười mấy năm gian khổ
Kê súng vào đầu chỉ chưởi một câu
Đời nhà binh sao tình như nhà thổ
Thẩm Quyền ơi giờ Người ở nơi đâu?!!

Thân lính trận, nhận lịnh gì không nhận
Nhận lịnh đầu hàng... rời rã tai ương
Hồn chinh chiến chỉ còn trơ thân xác
Thân xác không hồn ... điếng ngắt cô đơn

Con phố quận quen từng ô da thịt
Nơi tựa lưng, cười, mỗi lúc quay về
Giờ lạnh căm... bỏ đi như người lạ
Không một lời ... dù uất hận tái tê

Móc túi từng thằng, chia đều từng đứa
Thôi tan hàng... lại cố gắng mới đau
Cố gắng nhìn nhau mắt mờ nước mắt
Sừng sững đất trời... có cảnh nầy sao

Thôi chia tay, mà về đâu đã chứ
Mất hết cả rồi... mất dễ như chơi
Lịch sử sang trang... sang trang lịch sử
Mất cả vinh quang; mất cả ngậm ngùi