Xin chào các NT

Xin phép nhờ các NT nhận diện từ tấm hình , người phi công này mang huy hiệu của Thần phong 83rd SAG , bản tên có thể là N.V.VUI hay là H.V.VUI?
(Lý lịch , sống hay mất ? ,...vv )
Xin chân thành cảm ơn trước sự giúp đở của các NT