Bộ phim "Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi đau mất mát" bị cấm tại TPHCM .

https://www.youtube.com/watch?v=yEoAgT7lMMI


Đảng CSVN hèn với giặc ,ác với Dân !