BÀI THƠ LẤY CHỒNG
>
>
> Chồng Tây kịch cợm như voi
> Đêm lăn đè trúng chắc lòi phèo luôn
>
> Chồng Tàu ăn mãi nước tương
> Đứng gần nồng nặc mùi hương xì dầu
>
> Chồng Lào mê được chỗ nào?
> Nhỏ con, èo uột xanh xao gầy còm
>
> Chồng Phi Châu chúng đen ngòm
> Tối về cúp điện dòm hoài không ra!
>
> Chồng Mỹ dâm đãng lắm nha
> Nếu không khéo giữ chắc là teng beng
>
> Chồng Đài Loan có máu ghen
> Léng phéng nó biết, sớm lên bàn thờ
>
> Dại dột lấy Mễ Tây Cơ
> Phẩm tiên chuột vọc, khỉ mò… tan hoang
>
> Chồng Ấn Độ rất làm tàng
> Nhiều bằng cấp hả? Cần nhiều hồi môn
>
> Chồng Anh đẹp mã to con
> Tỉ số đồng tính hết hồn đó nhe
>
> Chồng Nhật cặp mắt hí nè
> Dã man số một ai nghe chạy dài
>
> Chồng Dai Han` thấy đẹp trai
> Cứ lấy rồi biết, bị đày khổ thân
>
> Chồng Úc chỉ thích uống ăn
> Khoảng gần ba chục bụng bằng cái lu
>
> Chồng Ý có đứa vào tù
> Vẫn buôn thuốc phiện cũng như bên ngoài
>
> Chồng Do Thái rất đa tài
> Nhưng mà bủn xỉn khỏi ai sánh bằng!
>
> Chồng Việt chắc chắn trăm phần
> Thiệt thà, chung thủy… khỏi cần phải lo
>