PS Kính tặng tất cả NT và bạn hữu những người nghe nhạc hôm nay mà tâm hồn đang ở đâu đâu ( như PS chẳng hạn ) ... cổng Long Vân, Phi Long, hoặc Biên Hòa cổng số 2 .Pleiku, Phù Cát, Bình Thủy Cân Thơ.. hay ngồi gác tại các vọng gác #4, #5 ,,,, #9 đối diện núi Đồng Bò trưởng QS Phi Dũng năm xưa .[MUSIC]http://fwt.txdnl.com/6-40/t/n/tnnguyen/02%20chieu%20hen%20ho.mp3[/MUSIC]