MỸ NHÂN KẾ


Trong binh thư chiến lược ẩn chưá nhiều mưu kế

Tuỳ tình hình, hoàn cảnh, điạ hình, điạ vật mà áp dụng kế mầu

Kế Mỹ Nhân quả thật thâm sâu

Đừng tưởng bở cổ kim biết bao kẻ thân bại , danh liệt !!!

Dùng Mỷ Nữ làm lu mờ tâm trí cuả địch nhân

Ngưỡng mộ Tây Thi , gái Nước Việt vì Nước Hy Sinh !

Đã hiến đời mình cho Quê Hương, Dân Tộc

Hy sinh mối tình đầu tươi đẹp với Phạm Đại Phu

Hai mươi năm chịu biết bao oan trái, khổ sầu

Mê hoặc Ngô Phù Sai

Được mê say, cưng yêu, chiều chuộng, trân quý hằng ngày

Nội tâm bị dày dò , cấu xé vô cùng bi thảm !!!

Thù Nhà, Nợ Nước hai vai nặng mang

Làm sao tránh khỏi những giây phút mềm lòng chứ hả ? !

Người với người sớm hôm chung chạ

Nào phải gỗ đá vô tri ?

Sơ hở bại lộ , tan xương nát thịt, hiểm nguy

Bị Ngũ Tử Tư nhìn thấy âm mưu đen tối

May nhờ Phù Sai rơi vào Mê Hồn Trận rồi

Nên đã vượt thoát những trường hợp sợ toát mồ hôi

Rốt cuộc đã chu toàn nhiệm vụ giúp Việt Vương Câu Tiễn

Mấy ngàn năm chưa có Kỳ Nữ thứ hai

Có lẽ ý Trời cho cơ hội hoàn thành trọng trách , đại tài !

Cả nhóm người Nhẫn Nhục, Kiên Cường, Bất Khuát

Đối đầu kẻ địch hùng mạnh đang ở thế thượng phong

Thời gian dài có thể bào mòn ý chí Hùng Anh

Nữ sắc, bả phú quý vinh hoa mấy ai cưỡng được cho đành ? !

Vượt qua bao thử thách không đoán trước được

Câu Tiễn, Văn Chủng, Phạm Lãi, Tây Thi

Hợp lực, hợp tâm , hợp trí, gan lỳ

Tạo được kỳ tích hiếm quý !!!

KIỀU PHONG ( Toronto)