Hai thằng ngồi dưới ...Cười đi rồi biết tay Bà
Bà đánh một trận làn da đổi mầu
Hai thằng ngồi dưới hơi nâu
Một đêm đến sáng đổi mầu trắng tươi

Bà đánh bao lâu cũng phải cười
Dù là cười gượng phải cười tươi
Không cười Bà đánh thêm trận nữa
Đừng trách Bà sao chẳng thương người

Firebird24