kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Tựa Đề: Tử Sĩ Hoàng Sa Hải Quân VNCH . (Vài hình ảnh tài liệu xưa )

 1. #1
  Moderator
  TAM73F's Avatar
  Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Apr 2009
  Posts: 2,323
  Thanks: 1,018
  Thanked 2,281 Times in 1,067 Posts

  1st Tử Sĩ Hoàng Sa Hải Quân VNCH . (Vài hình ảnh tài liệu xưa )

  Anh-Hùng Tử-Sĩ đã hy sinh Hoàng-Sa trong khi bảo vệ Tổ Quốc, chống trả lại sự xâm lăng của ngoại bang xâm lược, cần thiết phải được vinh danh. Hình ảnh chân dung của họ là những di vật quý hoá muôn đời sau.

  _____________________________  HQ.10 & Tường-Trình Ủy-Khúc / Tài liệu

  Tên
  Số Quân

  1 Sách "LượcSử HQVNCH"

  HQ.Th/Tá

  Ngụy-Văn

  Thà

  63A/700.824

  HT
  2 121BTL/HmĐ

  HQ.Đ/Uý

  Nguyễn-Thành

  Trí

  61A702.714

  HP
  3 Sách "LượcSử HQVNCH"

  ThS.1/TP  Châu  QNT
  4 121BTL/HmĐ

  TS./GL

  Vương

  Thương

  64A700.777


  5 121BTL/HmĐ

  TS./VCh

  Phan-Ngọc

  Đa

  71A703.001


  6 121BTL/HmĐ

  TS./TP

  Võ-Văn

  Nam

  71A705.697


  7 121BTL/HmĐ

  ThS./ĐT

  Trần-Văn

  Thọ

  71A706.845


  8 121BTL/HmĐ

  TS./QK

  Nguyễn-Văn

  Tuấn

  71A700.206


  9 Sách "LượcSử HQVNCH"

  TS./TP  Đức
  10 157BTL/HmĐ

  HQ.Tr/Uý

  Vũ-Văn

  Bang

  66A/702.337


  11 157BTL/HmĐ

  HQ.Tr/Uý

  Phạm-Văn

  Đồng

  67A/701.990


  12 157BTL/HmĐ

  HQ.Tr/Uý

  Huỳnh-Duy

  Thạch

  63A/702.639

  CKT
  13 157BTL/HmĐ

  HQ.Tr/Uý

  Ngô-Chí

  Thành

  68A/702.453


  14 157BTL/HmĐ

  HQ.Tr/Uý

  Vũ-Đình

  Huân

  69A/703.058


  15 157BTL/HmĐ

  THS.1/CK

  Phan-Tân

  Liêng

  56A/700.190


  16 157BTL/HmĐ

  THS.1/ĐK

  Võ-Thế

  Kiệt

  61A/700.579


  17 157BTL/HmĐ

  THS./VC

  Hoàng-Ngọc  53A/700.030


  18 157BTL/HmĐ

  TRS.1/VT

  Phan-Tiến

  Chung

  66A/701.539


  19 157BTL/HmĐ

  TRS./TP

  Huỳnh-Kim

  Sang

  70A/702.678


  20 157BTL/HmĐ

  TRS./TX

  Lê-Anh

  Dũng

  70A/700.820


  21 157BTL/HmĐ

  TRS./ĐK

  Lai-Viết

  Luận

  69A/700.599


  22 157BTL/HmĐ

  TRS./VCh

  Ngô-Tấn

  Sơn

  71A/705.471


  23 157BTL/HmĐ

  TRS./GL

  Ngô-Văn

  Ơn

  69A/701.695


  24 157BTL/HmĐ

  TRS./TP

  Nguyễn-Thành

  Trong

  72A/700.861


  25 157BTL/HmĐ

  TRS./TP

  Nguyễn-Vinh

  Xuân

  70A/703.062


  26 157BTL/HmĐ

  TRS./CK

  Phạm-Văn

  Quý

  71A/703.502


  27 157BTL/HmĐ

  TRS./CK

  Nguyễn-Tấn  66A/701.761


  28 157BTL/HmĐ

  TRS./CK

  Trần-Văn

  Ba

  65A/700.365


  29 157BTL/HmĐ

  TRS./ĐT

  Nguyễn-Quang

  Xuân

  70A/703.755


  30 157BTL/HmĐ

  TRS./BT

  Trần-Văn

  Đảm

  64A/701.108


  31 157BTL/HmĐ

  HS.1/VCh

  Lê-Văn

  Tây

  68A/700.434


  32 157BTL/HmĐ

  HS.1/VCh

  Lương-Thanh

  Thú

  70A/700.494

  s/c 21/8/2012
  33 157BTL/HmĐ

  HS.1/TP

  Nguyễn-Quang

  Mén

  65A/702.384


  34 157BTL/HmĐ

  HS.1/VCh

  Ngô

  Sáu

  68A/700.546


  35 157BTL/HmĐ

  HS.1/CK

  Đinh-Hoàng

  Mai

  70A/700.729


  36 157BTL/HmĐ

  HS.1/CK

  Trần-Văn

  Mông

  71A/703.890


  37 157BTL/HmĐ

  HS.1/DV

  Trần-Văn

  Định

  69A/700.627


  38 157BTL/HmĐ

  HS./VCh

  Trương-Hồng

  Đào

  71A/704.001


  39 157BTL/HmĐ

  HS./VCh

  Huỳnh-Công

  Trứ

  71A/701.671


  40 157BTL/HmĐ

  HS./GL

  Nguyễn-Xuân

  Cường

  71A/700.550


  41 157BTL/HmĐ

  HS./GL

  Nguyễn-Văn

  Hoàng

  72A/702.678


  42 157BTL/HmĐ

  HS./TP

  Phan-Văn

  Hùng

  71A/706.091


  43 157BTL/HmĐ

  HS./TP

  Nguyễn-Văn

  Thân

  71A/702.606


  44 157BTL/HmĐ

  HS./TP

  Nguyễn-Văn

  Lợi

  62A/700.162


  45 157BTL/HmĐ

  HS./CK

  Trần-Văn

  Bảy

  68A/701.244


  46 157BTL/HmĐ

  HS./CK

  Nguyễn-Văn

  Đông

  71A/703.792


  47 157BTL/HmĐ

  HS./PT

  Trần-Văn

  Thêm

  61A/701.842


  48 157BTL/HmĐ

  HS./CK

  Phạm-Văn

  Ba

  71A/702.200


  49 157BTL/HmĐ

  HS./DK

  Nguyễn-Ngọc

  Hoà

  71A/705.756


  50 157BTL/HmĐ

  HS./DK

  Trần-Văn

  Cường

  72A/701.122


  51 157BTL/HmĐ

  HS./PT

  Nguyễn-Văn

  Phương

  71A/705.951


  52 157BTL/HmĐ

  HS./PT

  Phan-Văn

  Thép

  70A/703.166


  53 157BTL/HmĐ

  TT.1/TP

  Nguyễn-Văn

  Nghĩa

  72A/703.928


  54 157BTL/HmĐ

  TT.1/TP

  Nguyễn-Văn

  Đức

  73A/701.604


  55 157BTL/HmĐ

  TT.1/TP

  Thi-Văn

  Sinh

  72A/703.039


  56 157BTL/HmĐ

  TT.1/TP

  Lý-Phùng

  Quí

  71A/704.165


  57 157BTL/HmĐ

  TT.1/VT

  Phạm-Văn

  Thu

  70A/702.198


  58 157BTL/HmĐ

  TT.1/PT

  Nguyễn-Hữu

  Phương

  73A/702.542


  59 157BTL/HmĐ

  TT.1/TX

  Phạm-Văn

  Lèo

  73A/702.651


  60 157BTL/HmĐ

  TT.1/CK

  Dương-Văn

  Lợi

  73A/701.643


  61 157BTL/HmĐ

  TT.1/CK

  Châu-Tuỳ

  Tuấn

  73A/702.206


  62 157BTL/HmĐ

  TT.1/DT

  Đinh-Văn

  Thục

  71A/704.487


  63 157BTL/HmĐ

  TT /VCh

  Nguyễn-Văn

  Lai

  71A/703.668

  ----------00--------

  HQ. 4

  Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

  HQ Th/Uý

  Nguyễn-Phúc
  Tr. Khẩu 20
  Sách "TàiLiệu HảiChiếnHSa"

  HS1/VC

  Bùi-Quốc

  Danh

  Xạ Thủ
  Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"

  Biệt-Hải

  Nguyễn-Văn

  Vượng

  Xung-phong

  Tiếp Đạn
  --------000-------


  HQ.5

  Sách "LượcSử HQVNCH"

  HQ Tr/Uý

  Nguyễn-Văn

  Đồng

  Sách "LượcSử HQVNCH"

  ThS/ĐT

  Nguyễn-Phú

  Hào

  Sách "LượcSử HQVNCH"

  TS1TP

  Vũ-Đình

  Quang

  62A700 710


  ---------0000--------


  HQ.16  Sách "LượcSử HQVNCH"

  TS/ĐK  Xuân
  Sách "LượcSử HQVNCH"

  HS/QK

  Nguyễn-Văn

  Duyên

  Người-Nhái

  Sách "LượcSử HQVNCH"

  Tr/Uý NN

  Lê-Văn

  Đơn  Tr. Toán
  Sách "LượcSử HQVNCH"

  TS/NN

  Đinh-Khắc

  Từ
  Sách "LượcSử HQVNCH"

  HS/NN

  Đỗ-Văn

  Long
  Sách "LượcSử HQVNCH"

  NN

  Nguyễn-Văn

  Tiến
  Phụ-Chú:
  - Tổn-thất Nhân-mạng HQ-10 là 7 SQ + 23 HSQ + 32 ĐV = 62. (Hải-Sử Tuyển-Tập, HQVN. 2004, trang 310).
  - 2 Tường-Trình Ủy-Khúc # 121/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 16-2-1974 & # 157/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K
  ngày 02-3-1974 do Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn-Xuân-Sơn, Tư-Lệnh Hạm-Đội, ký tên & đóng dấu.
  - Sách "Tài Liệu Hải Chiến Hoàng Sa", Tác-gỉả Vũ Hữu San & Trần Đỗ Cẩm,2004.
  - Sách "Lược Sử Hải Quân VNCH",Tác-gỉả Vũ Hữu San, 2009, tái bản 2012.
  - Cố HQ Chuẩn-Uý Vũ-Văn-Ấn, Sĩ-Quan Nhân-Viên Hạm-Đội, trước khi qua đời, có nhắn lại là:
  (1) Ngoài 2 Tường-Trình Ủy-Khúc trên, Ông cũng đã viết các bản khác nữa cho HQ-4, HQ-5, HQ-16, HQ-10.
  (2) Có một Đoàn-Viên trong Danh-Sách Tường-Trình Ủy-Khúc # 157 về trình-diện Hạm-Đội sau ngày 02-3-1974. Rất tiếc, Ông không còn nhớ ra danh-tính Đoàn-Viên này sau 30-4-1975, vì kinh qua nhiều ngày trốn-tránh VC, tù tội, vất vả gian-truân, vượt biên, xin tị-nạn, làm lại cuộc đời mới tại Canada, rồi bệnh-hoạn…
  Nguồn : http://haichienhoangsa.freetzi.com/danhsachtusi.htm


  _____________

  Danh sách này thì có chi tiết ...

  1/ Hộ Tống Hạm Nhật Tảo, HQ 10


  Số tử thương trên Hộ Tống Hạm Kỳ Hoà HQ10 là 42 nhân-viên (con số này hiện đang được phối kiểm). Sau đây là những chiến sĩ Hải Quân tử trận trên HQ 10.

  * Cố Hạm Trưởng HQ Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, chết nằm sấp trên Đài Chỉ Huy.

  * Tr.Úy/CK Huỳnh Duy Thạch, Cơ-Khí-Trưởng, Hàng Hải Thương Thuyền qua, đã lập gia-đình rồi.

  * Tr.Úy Vũ Văn Bang, K19, SQ Đệ Tam, chết tại phòng CIC. Ngày rời Sài-gòn đi công tác Tr.Úy Bang có mang tấm hình đứa con gái đầu lòng chưa đầy tháng theo và cho các SQ trên tàu xem.

  * Tr.Úy/CK Ngô Chí Thành, K21, mặt bị cháy nám đen, hai chân hầu như lià khỏi thân người được đưa lên từ hầm máy.

  * Tr.Úy Nguyễn(?) Văn Đông, HQĐB, chết mất mặt tại khẩu 76.2 ly ở sân trước.

  * Th.Úy Vũ Đình Huân , SQ/PhụTá trưởng phiên, chết trên Đài Chỉ Huy với Hạm Trưởng.

  * Th.S/Vận Chuyển Lễ không rõ nhiệm sở tác chiến ở đâu trên tàu.

  * TS/CK Nguyễn Tấn Sĩ. có lẽ đã chết tại hầm máy.

  * TS/Điện Tử Trung(?) lo truyền tin.

  * HS/VC Lê Văn Tây, trung học từ Ban-mê-thuột, ghì nòng súng cho đến giờ phút chót, chết ở sân lái.

  * HS/TP Trứ tử thương tại khẩu hải pháo 76.2 ly tại sân mũi.

  * TS/TP Đức tử thương tại sân hải pháo 76.2 ly.

  * HS/GL Ngô(?) Văn Ơn.

  * TT/ĐT Thanh, tử thương tại phòng CIC, chìm theo chiến hạm.

  * TT/TP Thi Văn Sinh. Tử thương chìm theo chiến hạm.

  * TT/TP Mến bị thương và chết tại khẩu 42 bên tả hạm.

  * TT/CK Đinh Hoàng Mai, ghì súng cho đến giờ phút chót, đồng đội dưới bè đào thoát kêu không chịu xuống, hy sinh theo chiến hạm tại nhiệm sở đại bác 20 ly.

  * HS/VC Trứ, không rõ nhiệm sở, tử thương chìm theo chiến hạm.

  * TS/Thám Xuất Lê Anh Dũng, tử trận tại Trung Tâm Chiến Báo ( CIC ) HQ 10.

  Tổng số nhân viên đào thoát trên 5 chiếc phao tập thể là 28 người (biết rõ). Có 8 nhân-viên (biết rõ con số nhưng không nhớ hết tên từng người) đã chết vì vết thương nặng hoặc sức quá yếu do thiếu nước và thực phẩm trước khi được tàu Hoà-lan cứu. Trong số 8 người này có:

  * HQ Đại-Úy/Hạm Phó Nguyễn Thành Trí (chết lúc 2:00AM ngày 20/1/1974 vì vết thương ở trán),

  * TS/Giám Lộ Vương Thương ra đi khoảng trưa ngày 21/1/1974,

  * TS/Quản Kho Tuấn chết vào chiều 19/1/1974,

  * TS/Trọng Pháo Nam và 4 nhân-viên kia trên những chiếc phao khác nên tôi không biết họ ra đi lúc nào.

  * Hải Quân Lương Thanh Thú (*)

  Vào đêm 22/1/1974 tàu Hòa-lan vớt lên được 20 nhân-viên từ 5 chiếc phao. Qua sáng ngày 23/1/1974 nhân phát giác một chiến hữu chết là

  * Th.S/Quản Nội Trưởng Châu ( kiệt lực, từ trần khi đang ngồi trên toilet ở tàu).

  2/ Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư, HQ 4

  Có ba chiến sĩ hy sinh:

  * HQ Th/Uý Nguyễn Phúc Xá, Tr. Khẩu 20 ly

  * HSIVC Bùi Quốc Danh, Xạ Thủ

  * Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng, Xung phong tiếp đạn trên HQ-4.  Có ba chiến sĩ hy sinh:

  * HQ Tr/Uý Nguyễn Văn Đồng

  * 2 Hạ Sĩ Quan không rõ tên

  4/ Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt, HQ 16

  * Trung sĩ Điện-khí Xuân tử-thương, Ông bị đứt cánh tay tại hầm máy[52], không cầm máu được, hy-sinh.

  * Hạ-Sĩ Quản Kho Nguyễn Văn Duyên. Trong 15 chiến sĩ đào-thoát từ Hoàng-Sa, được ghe đánh cá dân vớt về Quy Nhơn: Hạ-sĩ Duyên bị kiệt sức chết khi vừa về tới Quân Y Viện Quy Nhơn.

  5/ Toán Người Nhái:

  * HQ. Trung Uý Lê Văn Đơn, tử thương vì đạn Trung Cộng trong khi xung phong đổ bộ chiếm lại đảo.

  * HS Đỗ Văn Long tự Long Sandwich, tử thương khi đổ bộ, thủy táng.

  Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa HQ VNCH 1974
  __________________  Thiếu tá Ngụy Văn Thà và bà Huỳnh Thị Sinh  Biệt Hải Nguyễn Văn Vượng
  HQ Trung Uý Nguyễn Phúc Xá
  HQ Trung Úy Nguyễn Văn Đồng

  TRS./BT Trần-Văn Đảm 64A/701.108  Trần văn Đảm ở quân trường  Trần Văn Đảm những ngày đầu khi vào Hải Quân VNCH
  Đây là chú Trần Văn Đảm , Ba của FB Nam Trần Đoàn
  Trung uý Huỳnh Duy Thạch
  Trung uý Huỳnh Duy Thạch, sinh năm 1943


  Ba cô con gái nhỏ (7 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi) của trung tá Ngụy Văn Thà bên cạnh ông nội và mẹ trong ngày truy điệu cha.
  Bà Huỳnh Thị Sinh thời thiếu nữ và tấm hình chiến hạm HQ 10, nơi chồng bà, trung tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng, cùng nằm lại ở Hoàng Sa.  Mẹ và vợ trong lễ truy điệu thiếu tá Nguyễn Thành Trí, lúc này bà Thanh đang mang thai người con thứ hai được hai tháng rưỡi.
  Mẹ và vợ trong lễ truy điệu thiếu tá Nguyễn Thành Trí  http://hoiquanphidung.com/upload/img...1390213143.JPG
  nguyenthanhtri-portrait  Thâm cung bí sử  HQ 490

  Trong trận hãi chiến Hoàng Sa ngày 19/01/1974 - ngoài những chiến hạm HQVNCH tham chiến mà ai cũng biết....trên Net còn có một chiếc hạm nhỏ HQ 490 (Refrigerated Covered Lighter - Thực vận hạm) lảng vảng...xa xa (?).- Ngoài Hạm Phó và SQ, HSQ, BS hải quân là quân nhân VNCH - riêng Hạm trưởng với quân phục SQ HQ/VNCH nhưng tóc.....hoe.
  Chiếc HQ 490 hình như chưa bao giờ được đề cập (?) trong các bài nói về trận Hoàng Sa từ xưa đến nay - từ Hồ Văn Kỳ Thoại cho đến báo chí...... ngày nay.


  TAM73F sưu-tầm

  __._,_.___

 2. The Following 6 Users Say Thank You to TAM73F For This Useful Post:

  hung45qs (01-20-2014), khongquan2 (01-20-2014), loc4HTTT (01-19-2014), muahong (01-21-2014), Raptor (01-21-2014), vinhtruong (01-19-2014)

 3. #2
  thanphongkingwood's Avatar
  Status : thanphongkingwood v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jan 2012
  Posts: 342
  Thanks: 59
  Thanked 1,321 Times in 304 Posts

  Default Đảng ta” thắng “Ngụy” nhưng sợ Việt Nam Cộng Hòa

  Đảng ta” thắng “Ngụy” nhưng sợ Việt Nam Cộng Hòa
  Đỉnh Sơn Trà (Danlambao) -

  Trước 1975, dù rằng chẳng mấy khi phải nghe hoặc dùng đến chữ “ngụy” nhưng mỗi lần nghe hoặc đọc phải chữ đó thì cũng có thể hiểu được với cái nghĩa nôm na là “giả mạo” hoặc là “không chính thống”. Nhưng sau 1975 thì hầu hết những gì ở miền Nam Việt Nam đều bị cho là “ngụy”: chính quyền ngụy, lính ngụy, gia đình ngụy, nhạc ngụy, sách vở ngụy, văn hóa Mỹ - Ngụy, v.v... Trong khi chính bản thân mình lại đã từng sống trong cái xã hội toàn là “ngụy” đó chứ chẳng phải là bị tuyên truyền hoặc nghe ai đó nói lại cho nghe. Điều đặc biệt hơn nữa là ngay cả cha mình cũng là một con người bằng xương bằng thịt mà cũng bị gọi là “ngụy”. Hết biết! Thành thử bây giờ mà có ai đó hỏi tôi “Ngụy nghĩa là gì? “thì tôi cũng... anh rê o ngo anh rê ngong nặng ngọng! Dù có biết cũng phải thành không biết, bởi người dân, nhất là những thế hệ sinh từ thập niên 1970 trở về sau, đã quen với chữ “Ngụy” theo cách dùng của người của Cộng Sản, mình trả lời dù có đúng cũng có thể có phần nào đó ngược lại với những gì họ đã nghĩ hoặc quen nghe.


  Đến nay nữa là đã 40 năm kể từ ngày Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa, trên mạng có vẻ nhộn nhịp với những tin tức sẽ có những buổi lễ tưởng niệm đánh dấu sự kiện đau buồn này của dân tộc Việt. Tôi đã cố gắng tìm xem có ai đó dùng từ Ngụy khi viết hoặc đề cập đến sự kiện này đối với 74 người lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã xả thân trong trận chiến đó hay không, nhưng hoàn toàn chưa gặp. Đâu đó cũng có gặp một vài nhân vật của hàng lãnh đạo đảng CSVN có đề cập tới sự kiện đó nhưng không thấy dùng chữ Ngụy mà cũng chẳng thấy nhân vật nào đủ “can đảm” để dùng đến danh từ Việt Nam Cộng Hòa.

  Nếu Chính phủ VNCH là Ngụy thì đồng nghĩa với việc CSVN không thừa nhận quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Nếu điều này trở thành hiện thực thì đảng CSVN sẽ bị dân tộc Việt Nam “tru di tam tộc”. Còn ngược lại thi những người CSVN không thể nào còn có thể mở miệng gọi Chính phủ VNCH trước đây là Ngụy được nữa. Thực tế cho thấy là với tinh thần quốc gia và dân tộc người Việt Nam không ai chấp nhận để mất quần đảo Hoàng Sa của mình mà bằng mọi giá sẽ phải lấy lại, mà đảng CSVN thì đã thể hiện sự bất lực hoàn toàn trong vấn đề này.

  Theo tin tức loan truyền trên mạng thì ngày 19/01/2014 này sẽ có những buổi lễ diễn ra ở Sài Gòn và Hà Nội để tưởng niệm và vinh danh những người lính Ngụy đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Điều đáng nói là những người ở Hà Nội là những người chưa từng là công dân của Chính phủ Ngụy của miền Nam.

  Thêm vào đó, hình ảnh về chiến trận Hoàng Sa năm 1974 cho thấy những người lính Ngụy đã hoàn toàn chủ động và lựa chọn cái chết của mình cho giang sơn Tổ Quốc - họ đánh tới cùng, họ biết là tàu sẽ chìm, họ biết là cái chết đang đến nhưng họ không rời tàu và sẵn sàng chờ đón cái chết cho quê hương. Cái chết của họ cho thấy hoàn toàn xứng đáng và mang trọn cái nghĩa của hai chữ Liệt Oanh.

  Rồi từ hình ảnh đó chúng ta sẽ thấy một sự tương phản đầy kịch tính và đau thương khi xem qua đoạn tài liệu về cuộc tấn công xâm lược của Trung Cộng vào đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa năm 1988. Những người lính dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN bị ném ra đó như là những tấm bia giữa một bãi trống hoang tập bắn, hoàn toàn không có một sự che chắn, không có một điều kiện để chủ động tiến thoái hoặc khả năng chống trả nào, để bọn lính Trung Cộng tha hồ tác xạ. Không những thế, họ lại còn bị ra lệnh không được bắn trả nữa, dù rằng một tình huống như vậy có bắn trả cũng chẳng nghĩa lý gì. Không có một hình ảnh nào để nói lên rằng họ chiến đấu để bảo vệ cái gì đó. Và càng không thể nào cho đó là một trận đánh. Họ như là những con vật bị trói chân rồi đem quăng ra đó để làm lễ tế cho Thiên triều của đảng CSVN một cách rất là man rợ và oan uổng, đồng thời để có một cái gì đó làm cái cớ rất là trẻ con để đảng CSVN có thể tuyên truyền và đánh lừa người dân rằng Trung Cộng xâm lược chứ không ai có thể ngờ để mà đặt nghi vấn về một thỏa thuận nào đó đã được sắp xếp giữa đảng CSVN và đảng Cộng Sản Thiên triều. Coi đoạn phim đó tôi chi có một cảm giác rất là đau đớn, phi lý và oan uổng cho những người con của Việt Nam đã gục ngã ở đó.

  Tôi tin rằng sự kiện này đã nằm trong những mưu đồ và thỏa hiệp giữa đảng CSVN và đảng Cộng Sản Thiên triều của họ.

  Ngày càng nhiều người Việt Nam, mặc dù có người chưa từng là công dân của Việt Nam Cộng Hòa bao giờ, biết được những sự thật về Hoàng Sa và những người lính VNCH đã xả thân ở Hoàng Sa năm 1974 thì đảng CSVN tuy đã huênh hoang là chiến thắng càng cảm thấy lo sợ và không dám nhắc đến bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa.

  Họ sợ cái gì thế?
  Họ sợ rất nhiều điều, nhưng không có điều gì là khó hiểu cả.

  Đỉnh Sơn Trà
  Mời bạn ghé thăm nhà:
  http://thovanyenson.com

 4. The Following 4 Users Say Thank You to thanphongkingwood For This Useful Post:

  khongquan2 (01-20-2014), muahong (01-21-2014), Raptor (01-21-2014), TAM73F (01-21-2014)

 5. #3
  thanphongkingwood's Avatar
  Status : thanphongkingwood v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Jan 2012
  Posts: 342
  Thanks: 59
  Thanked 1,321 Times in 304 Posts

  Default UBND huyện Hoàng Sa hủy bỏ Chương trình Tri ân 74 tử sĩ VNCH vì "lệnh trên"

  UBND huyện Hoàng Sa hủy bỏ Chương trình Tri ân 74 tử sỹ Việt Nam Cộng Hòa vì 'lệnh trên'?

  Mặc dù công tác chuẩn bị đã hoàn tất 99%, nhưng buổi lễ thắp nến tri ân 74 tử sỹ Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa tổ chức đã đột ngột bị hủy bỏ vào giờ chót do có 'lệnh trên'.

  Danlambao - Chương trình ca nhạc và buổi lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa do UBND huyện Hoàng Sa đứng ra tổ chức đã đột ngột bị hủy bỏ vào phút chót. Trong bức thư cáo lỗi được đăng trên website của UBND huyện Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ - chủ tịch huyện cho biết nguyên nhân hủy chương trình là “do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo” nên chương trình “không thể diễn ra theo kế hoạch”.

  Theo các nguồn tin Danlambao nhận được, lý do thực sự khiến chương trình bị hủy bỏ là do có 'lệnh trên', mặc dù công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất.

  Đột ngột hủy bỏ

  Ban đầu, chương trình thắp nến tri ân dự kiến sẽ được tổ chức vào tối 18/1, tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa do UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức.

  Buổi lễ còn được thông báo sẽ truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, với các hoạt động thắp nến tưởng niệm và tri ân 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974.

  Tối 17/1, cận kề trước 1 ngày diễn ra chương trình, có tin nói rằng 'lệnh trên' chỉ đạo yêu cầu ngưng các hoạt động thắp nến tri ân một cách đột ngột. Được biết, ban tổ chức và những người tham gia công tác chuẩn bị cũng đã cố gắng đấu tranh để buổi lễ tiếp tục diễn ra như dự kiến.

  Sau nhiều nỗ lực bất thành, đến sáng ngày 18/1, website của UBND huyện đảo Hoàng Sa chính thức đăng tải bức thư cáo lỗi của ông Đặng Công Ngữ, chủ tịch huyện về việc hủy bỏ chương trình.

  “Nay do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa không thể diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cáo lỗi và xin được lượng thứ.” - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Đặng Công Ngữ viết.

  Bức thư cáo lỗi về việc hủy chương trình thắp nến tri ân 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa
  được đăng trên trang web của UBND huyện Hoàng Sa

  'Lý do khách quan'

  Sáng 18/1, phóng viên Danlambao đã liên lạc với số điện thoại của UBND huyện Hoàng Sa và được xác nhận chương trình thắp nến vào tối cùng ngày bị hủy bỏ “vì lý do khách quan”. Đây cũng là lần hiếm hoi mà phóng viên Danlambao nhận được phản hồi từ đại diện phía chính quyền.

  Trả lời câu hỏi liệu có sự chỉ đạo nào khiến UBND huyện phải ngưng chương trình thắp nến hay không, trong khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo? Ông Lê Phú Nguyện, chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa nói:

  “Tôi không rõ các nguồn tin đó từ đâu, về phía chúng tôi và những người tổ chức chương trình thì đã có phát ngôn chính thức trên trang thông tin điện tử của mình. Website của UBND huyện Hoàng Sa là nơi để căn cứ và xác nhận thông tin chính thống của chúng tôi”.

  “Đó cũng là nguyên nhân chính thức chúng tôi công bố. Chỉ có nguyên nhân chính thức như thế chứ không có nguyên nhân nào khác”.

  “Những chương trình khác vẫn diễn ra, trừ chương trình thắp nến tri ân bị hủy bỏ”, ông Lê Phú Nguyện cho biết thêm.

  'Lệnh trên' hay 'lệnh bên'?

  Thông tin về việc UBND huyện Hoàng Sa hủy bỏ buổi lễ thắp nến hiện đang gây xôn xao trên các mạng xã hội.

  Nhà báo Lê Đức Dục, phóng viên Tuổi Trẻ đã chia sẻ thông tin trên facebook, kèm theo những vần thơ nhói lòng:

  Xin tưởng niệm một chương trình tưởng niêm...

  xin tưởng niệm một chương trình tưởng niệm
  những ngọn nến sẽ tắt, không phải vì gió biển!

  luồng hơi lạnh từ phương Bắc tràn đến
  cơn rét run
  nối luồng hơi thổi tắt những nến đèn
  chuẩn bị thắp lên
  tưởng vọng hồn chiến sĩ

  xin tưởng niệm
  một chương trình tưởng niệm
  những ngọn nến dù sẽ tắt trên bãi biển
  nhưng làm sao thổi tắt
  ánh nến trong tim
  khi người Việt không quên
  những người lính của mình
  máu nhuốm đỏ
  biển Hoàng Sa bốn mươi năm trước

  “ngày mai về lại Hoàng Sa”
  ngày mai là bao giờ?
  chưa thể biết!
  nhưng ta phải biết
  dù những ngọn nến đã bị thổi tắt không thương xót!
  anh và tôi và chúng ta vẫn cứ thắp lên
  một ngọn đèn vĩnh cửu trong tim

  nhắc Hoàng Sa xương thịt Tổ quốc mình
  còn đau trong tay giặc!

  nhắc Hoàng Sa xương thịt nước non mình
  còn đau trong tay giặc!

  nhắc Hoàng Sa xương thịt mẹ Việt mình
  còn đau trong tay giặc!

  Lý do thực sự của lệnh cấm này phải chăng là vì chương trình tưởng niệm và tri ân 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974?

  Trước đó, hôm 30/12/2013, báo Thanh Niên từng trích lời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc chính phủ VN lên kế hoạch kỷ niệm 40 năm sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1974), đồng thời chỉ đạo đưa các vấn đề này vào sách giáo khoa. Tuy nhiên, nội dung này sau đó đã ngay lập tức bị báo Thanh Niên gỡ bỏ.

  'Lệnh trên' đến từ ai hiện vẫn chưa được tiết lộ. Chỉ có thể khẳng định, 'lệnh trên' phải là một thế lực rất ghê gớm mới đủ quyền lực để ra lệnh cho UBND huyện Hoàng Sa hủy bỏ một chương trình đã được chuẩn bị chu đáo.

  Thêm vào đó, có thể ra lệnh đục bỏ một phát ngôn của thủ tướng thì xem ra 'lệnh trên' chính là một thế lực đã ở đỉnh cao quyền lực, thậm chí còn cao hơn cả thủ tướng.

  Việc chỉ đạo ngăn cản, phủ nhận sự hy sinh của 74 chiến sỹ VNCH hy sinh vì Hoàng Sa chỉ có thể là việc làm của những kẻ Việt gian, tay sai bán nước muốn làm vui lòng quan thầy Bắc Kinh.

  Như vậy, chỉ đạo ngăn cấm tưởng niệm thực chất là 'lệnh trên' hay 'lệnh bên' Bắc Kinh đây?


  Danlambao
  danlambaovn.blogspot.com
  Mời bạn ghé thăm nhà:
  http://thovanyenson.com

 6. Xin cám ơn thanphongkingwood

  khongquan2 (01-22-2014)

 7. #4
  Moderator
  TAM73F's Avatar
  Status : TAM73F v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Apr 2009
  Posts: 2,323
  Thanks: 1,018
  Thanked 2,281 Times in 1,067 Posts

  Default

  Máu lệ Hoàng Sa – Trò ma Việt cộng!!!

  “… Hồi đó là dịp Tết Giáp Dần, tình hình ngoài Hoàng Sa đột nhiên căng thẳng. Ngày 11-1-1974, Ngoại trưởng Trung Cộng lúc ấy là Hoàng Hoa đột nhiên tuyên bố là toàn thể quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Cộng. Bên mình bác bỏ liền. Ngoại trưởng của mình là Vương Văn Bắc xác dịnh mạnh mẽ rằng Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Cộng đưa tàu, đưa lính vô Hoàng Sa cắm cờ ở Cam Tuyền, Duy Mộng và đảo Vĩnh Lạc. Còn ở đảo Quang Hòa thì đã có sẵn lính của tụi nó rồi. Bên mình bèn phái bốn chiếc chiến hạm ra đó, để sẵn sàng khi tình hình xoay chuyển .
  Tôi nhớ chiếc đầu tiên có mặt ở Hoàng Sa là Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ16, kế là chiếc Khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ04, rồi tới chiếc Tuần dương hạm Trần Bình Trọng và tới sau hết là chiếc Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ10, tới Hoàng Sa trưa ngày 18-1-1974.
  Chiếc Trần Bình Trọng với chiếc Nhựt Tảo vừa tới Hoàng Sa bữa trước thì bữa sau đụng liền. Bên mình bắn tàu Trung Cộng chiếc cháy, chiếc chìm. Chiếc Nhựt Tảo chiến đấu anh dũng, nhưng bên tụi Trung Cộng có trang bị hỏa tiễn Styx, bên mình chỉ có trọng pháo. Chiếc Nhựt Tảo trúng đạn bị chìm, có một số anh em thoát được, còn Hạm trưởng Ngụy Văn Thà và số thủy thủ còn lại hy sinh theo tàu…”.
  Cách đây gần 20 năm, tôi đã viết về sự hy sinh của Hạm trưởng Ngụy Văn Thà trong bài viết có tựa đề “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?” Và như chúng ta đã biết theo các tài liệu được công bố trên các diễn đàn thì cùng với 73 người khác bị chết trong cuộc hải chiến bảo vệ lãnh hải đã được Chính Phủ Việt Nam Cộng Hoà ghi công.
  Trong khi đó, trong vài ba năm trở lại đây, người ta thấy lúc nào Chính phủ Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa cũng tìm cách tuyên truyền dối trá về sự hy sinh của 74 chiến sĩ của Quân lực VNCH vào ngày 19-1 năm 1974.
  Cách đây khoảng 3 năm, trên đài BBC, tên truyền thông Việt gian Nguyễn Giang (NG) đã phỏng vấn tên Tướng nằm vùng Nguyễn Hữu Hạnh để tên tướng đốn mạt này láo lếu tuyên bố là “Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã đánh thua Trung Cộng và đã làm mất Hoàng Sa”.
  Và vào năm 2013, cũng tên NG này đã phỏng vấn “nhà sử học” Dương Trung Quốc (DTQ) để tên này tuyên bố là “Hoa Kỳ đã có hành vi đồng lõa với Trung Quốc (TQ) khi TQ cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính quyền Sàigòn, chỉ non 1 năm sau khi Hiệp định Paris ký kết”.
  Tên “sử gia, giả sư” DTQ lại còn bốc phét: “Do đảng CS lãnh đạo sáng suốt tài tình vừa đấu tranh vũ trang, vừa đấu tranh ngoại giao buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn hội nghị ký kết Hiệp định Paris 1973 “lập lại hòa bình và chấm dứt chiến tranh VN và buộc Mỹ phải rút lui trong nhục nhã, tạo điều kiện cho cuộc chiến trang giải phóng miền Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn.”
  Thằng “sử gia giả sư” này lại còn láo lếu tuyên bố những câu “ngu… không chừa lề” như sau:
  “Vì ta bận đánh Mỹ, không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn TQ giải phóng. Sau này mình thống nhất đất nước rồi phía bạn sẽ trả cho mình”.
  Tại sao DTQ lại có thể muối mặt nói những điều gian trá như thế? Có người cho rằng ông ta hèn, người khác nói ông ta vì cái sổ hưu. Mấy năm trước, nhà văn Dương Thu Hương (DTH) cho biết “DTQ làm điềm chỉ viên cho Công An A25 từ năm 2004” khi ông Bạch Thái Quốc, giám đốc đài RFI nói với DTH rằng: “… không ngờ DTQ lại nói dối, nói láo… Bây giờ trong giới sử học tại California và Paris khinh bỉ Quốc” nhà văn DTH trả lời: “Tại sao đòi hỏi nó (DTQ) không nói dối? Nó không nói dối mới là chuyện lạ… Nó nói dối là phải bởi nó đang muốn sống, muốn làm đại biểu Quốc Hội, nó đang muốn đòi lại căn nhà của mẹ nó ở phố Hàng Đường, vậy thì nó phải nói dối. Và giữa cái mạng sống và danh dự nó là cái khái niệm mờ nhạt, bé nhỏ hơn…” (Trích “Căp loa rè DTQ).
  *
  Như mọi người đều biết, từ trước tới nay VC và bọn tay sai luôn luôn giở những trò ma giáo để lừa bịp người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại để thực hiện Nghị quyết 36 với chiêu bài “hoà hợp, hoà giải” để nuốt trọn và không chế hơn 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại; nhưng tất cả đều thất bại vì bị những người cầm bút chân chính vạch mặt, chỉ tên.
  Gần đây nhất là chuyện trùng tu Nghĩa Trang Biên Hoà với hình ảnh “buôn cốt gia” cựu Thiếu Tá QLVNCH Nguyễn Đạc Thành (NĐT) áo cồn cà vạt và tên Thứ Trưởng Ngoại Giao VC Nguyễn Thanh Sơn (NTS) trong chiếc áo Tshirt cùng thắp hương trong cái mà “buôn cốt gia” NĐT gọi là… trùng tu Nghĩa trang vì lòng nhân đạo của ông Thứ Trưởng NTS! Để cỗ võ trò bịp bợm người ta ghi nhận có tiếng vỗ tay rôm rã “Tới luôn bác Thành!” của nhà văn “nịnh xằng, nổ sảng” Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNH Vũ Văn Lộc. Mới đây, một người ở trong nước là ông Nguyễn Lân Thắng đi thăm và viết bài về thực trạng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà khiến có người lên tiếng: “Nguyễn Đạc Thành lặn đâu rồi?”; nhưng chẳng ai nghe hồi âm của nhị vị cấp Tá QLVNCH có cửa hàng “buôn xương, bán cốt” tử sĩ QLVNCH ở hải ngoại.
  Trong vụ “tử sĩ Hoàng Sa” mới đây coi bộ được báo chí trong nước và các đài BBC, RFA. VOA… tiếng Việt đánh trống thổi kèn hơi nhiều.
  Được biết là trên một diễn đàn điện tử có người góp ý rất là “kính phục” “nhà phản đảng có ba-tăng” Bùi Tín khi ông này viết bài thút tha, thút thít trên đài VOA mà rằng “Rất hối hận và hổ thẹn khi phụ họa với Lê Đức Thọ về cái vụ Hoàng Sa (sic!)”. Còn có “hối hận và hổ thẹn” nào còn chôn giấu trong lòng xin Bác Bùi nói ra luôn kẽo… không còn kịp nói!
  Trong “sự biến” Hoàng Sa có xuất hiện một anh kép cũ nhưng lại diễn trò mới là anh Vẹm Huy Đức với bài viết “Hoàng Sa và Hoà Giải Quốc Gia”.
  Trong năm 2012, anh Vẹm này đã được mấy ông Tiến sĩ Trần Hữu Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng…, đảng viên Việt Tân Nguyễn Quang Duy, nhà báo Đinh Quang Anh Thái, báo Người Việt thổi kèn tò le hết biết. Đặc biệt, ông đảng viên VT Nguyễn Quang Duy (NQD) còn quảng cáo quyển “Bên Thắng Cuộc” còn rôm rã và láo khoét hơn cả “bác sĩ nhổ răng” Hồ Vũ ở San José quảng cáo “tế bào gốc Stamzelle bệnh gì trị cũng… tiêu!”. Ông NQD còn lo xa sợ ông Vẹm Huy Đức về VN sẽ bị Việt Cộng trừng phạt vì quyển sách “Bên Thắng Cuộc”. May quá, ông Vẹm Huy Đức đã chẳng không bị VC phạt vạ gì mà còn giao cho nhiệm vụ mới là cùng với bà chị Kim Hạnh, vốn là Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ vận động thành lập “Nhịp cầu Hoàng Sa” gây quỹ để giúp các cô nhi quả phụ trong vụ Hoàng Sa! Và còn được viết bài để kêu gọi… hoà giải quốc gia!
  Có điều có lẽ vì quá hăng say với nhiệm vụ giở trò ma giáo để bịp bợm người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại để thi hành Nghị quyết 36 nên tên Vẹm Huy Đức này đã hớ hênh (hoặc là cố tình mất dạy) khi viết:
  “Hoá ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”.Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa ngày 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang, một thành viên của phiá Hà Nội trong “Phái đoàn liên hiệp quân sự bốn bên” thi hành Hiệp định Paris (1973) mới nhận ra điều này. Họ ở đây là các sĩ quan VNCH, bên mà cho đến nay, nhiều người vẫn gọi là phía “ngụy”. (Trích trong bài “Hoàng Sa và Hoà Giải Quốc Gia).
  Tên Vẹm con Huy Đức này nó cũng dối trá, điếm đàng như thằng “sử gia, giả sư” già đầu Dương Trung Quốc. Lẽ ra chính chúng nó phải biết tên Thủ Tướng Phạm Văn Đồng tức Đồng Vẫu đã vâng lệnh “Bác Hồ của chúng nó” “dâng” Hoàng Sa, Trường Sa cho TQ, tức là lũ chúng nó là bọn bán nước. Vậy mà nó lại quai mỏ ra mươn lời của thằng chó chết Nguyễn Đăng Quang nào đó khoe là chúng nó “có ý thức bảo vệ đất nước!”. Đúng là một lũ Thúy Kiều xúm nhau ỏn ẻn khoe mình là gái còn “gin” mà không biết mắc cỡ!
  *
  Đầu năm 2014 với nhiều diễn biến xảy ra dồn dập. Từ chuyện VC làm rùm beng lên về chuyện “máu lệ Hoàng Sa” đến chuyện các ông Trần Văn Huỳnh (cha của Trần Huỳnh Duy Thức), bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy), bà Nguyễn Thị Trâm (mẹ của luật sư Lê Quốc Quân) “trốn Công An, vượt thoát đến Mỹ, đi tìm công lý minh oan cho con” là điều mà người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại nên quan tâm.
  Theo “nhà tranh đấu” Hồ Văn Khởi (HVK) (tác giả bài viết có cái tựa dài thoòng như trên), vốn là Phó Chủ Tịch nội vụ của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California có ông Hoàng Thế Dân, đại diện cơ sở đảng Việt Tân Bắc California làm chủ tịch thì “3 vị trên đáp phi cơ đến Phi Luật Tân và vào Toà Đại sứ Hoa Kỳ tại đây xin visa vào Mỹ “đi tìm công lý minh oan cho con”.
  Theo ông Hồ Văn Khởi thì “Câu chuyện thời nay, nghe như chuyện cổ tích xa xưa, chỉ có trong huyền thoại” (sic!).
  Theo dư luận thì ông HVK chỉ cường điệu, làm dáng cho bài viết có vẻ văn hoa, bóng bẩy. Bởi vì trước đây, tại San José đã có chuyện “nhà phản đảng xét lại” Hoàng Minh Chinh đã được bảo lãnh đi chữa bệng ung thư tiền liệt tuyến và thành lập đảng Dân Chủ 21. Và cách đây hơn 2 năm đã có chuyện nhà văn phản kháng Trần Khải Thanh Thủy được đưa từ trong nhà giam VC đi thẳng tới Mỹ và đã được ông cán lớn của đảng VT Hoàng Thế Dân long trọng đón tiếp. Và mới đây bà này đã tuyên bố rút ra khỏi cái đảng “em của đảng Việt Cộng”.
  Những chuyện này làm quái gì mà “nghe như chuyện cổ tích xa xưa, chỉ có trong huyền thoại”.
  Ai nghe qua những chuyện này cũng biết tỏng là có những bàn tay lông lá giở trò ma giật dây từ trong bóng tối; chứ làm quái gì mà lại… “nghe như chuyện cổ tích xa xưa!” Gớm! Chữ với nghĩa của “những nhà tranh đấu… huyền thoại”- cỡ như ông Hồ Văn Khởi!

  LÃO MÓC
  tieng-dan-weekly.blogspot.com

 8. The Following 2 Users Say Thank You to TAM73F For This Useful Post:

  khongquan2 (01-22-2014), SVSQKQ (01-22-2014)

 9. #5
  Moderator
  SVSQKQ's Avatar
  Status : SVSQKQ v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
  Tham gia: Sep 2009
  Posts: 2,239
  Thanks: 1,617
  Thanked 5,618 Times in 1,906 Posts

  Default Phạm Trần - Những sự kiện lịch sử liên quan đến Hoàng Sa


Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài mới nhất : 10-02-2013, 01:19 AM
 2. Tài liệu tối mật của đảng CS chuyển ra hải ngoại .
  By vunivercial in forum Tin tức đó đây
  Trả lời: 3
  Bài mới nhất : 10-01-2013, 07:22 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH
website hit counter