Định Nghĩa ....... Vợ

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp bạn thân,
Giám đốc, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền

Vợ là ngân khố, kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, rút ra hơi phiền
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm tàu
Vợ là âm nhạc , thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ươn không muối, chồng hư cãi lời (vợ)

Chồng ơi ! đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai ?
Vợ là phước , lộc, thọ, tài
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen ....