Ngày ấy ta đi nhưng rồi không có ngày về ...đễ đươc nhìn lại đồng lúa vàng ...,... tóc đẩm hơi sương....
Xin gởi đến những ngươì bạn đồng hành cuả thơì xuân xưa ....
Có nhớ gì không những cánh đồng

Khi luá vàng về, vàng nước giòng sông

Anh lính không về, phơi lên áo trận

Anh lính không về, tóc đẩm hơi sươngCó nhớ gì không những con đường

Lá thắm ngày nào lá đã vàng bay

Anh lính không về, phơi lên áo trận

Nên nắng không vàng cho đẹp quê hươngCó nhớ gì không những giòng sông

Có biết gì không những cánh đồng

Anh lính hôm nào nay chưa về lại

Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bôngCó nhớ gì không những xóm làng

Tàn chiến chinh rồi mà người vẫn không qua

Như những tấm lòng thương cha nhớ mẹ

Thương những xóm làng sau lũy tre xanhCó nhớ gì không những tấm lòng

Nước lớn đầu mùa nước cuốn tình chung

Anh lính không về phơi lên áo trận

Nên nắng không vàng cho đẹp quê hươngCó nhớ gì không những giòng sông

Có biết gì không những cánh đồng

Anh lính hôm nào nay chưa về lại

Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bôngAnh lính hôm nào nay chưa về lại

Thương nhớ anh rồi cà hết đơm bông