Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)

Bắc gọi lọ, Nam kêu chai

Bắc mang thai, Nam có chửa

Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi


Bắc quở Gầy, Nam than Ốm

Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh

Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ

Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ


Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt

Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng

Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó

Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre


Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải

Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào

Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp

Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng


Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô

Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt

Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại

Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê


Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá

Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U

Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng

Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh


Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô

Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp

Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi

Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo.


Bắc bảo: cứ véo! Nam : ngắt nó đi.

Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói

Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !

Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác


Bắc hay khoác lác , Nam bảo xạo ke

Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn

Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay

Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.


Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên

Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam

Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!

Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội


Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui

Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp

Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo

Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy


Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá !

Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc

Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu

Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng


Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu

Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo

Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm

Nam mê phiếm, Bắc thích đùaBắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De

Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng

Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ

Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vènNam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»

Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»

Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»

Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơBắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt

Khi tắm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô

Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm

Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quanBắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!",

Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê!"

Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền

Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu…


Sưu tầm online