Vơí tiếng hát cố nử ca sỉ Ngọc Lan"Gặp Nhau"

Kính tặng tất cả thân hưũ & bạn hiền những ngưoì thân thương & kính mến, tửng chung lý tưởng một thơì mà hôm nay thơi gian xa nhau hơn 1/4 thê kỷ lưu lạc mỗi ngưoì môĩ nơi trên trai đất.
( Riêng tặng bác Linh Già qua bai thơ rất hay cuả bác mà gần đây bác đã gơi tăng cho tôi và bạn hưũ)
( Riêng tặng các bác BDH"hoiquanphidung' nhất là C/T đã tận tình trong tinh thân hiêú khách vơi tất cả anh em và riêng tôi )
( Chia sẻ những nôỉ buồn cuả con dân nứơc Việt qua thơì kính tê đi xuống làm bao ngưoì mất nhà mất cuã,đang ơ quê hương cũng thất nghiệp vì hảng xưởng bị đóng, đi ra nước ngoaì làm công thi cũng bị mất việc không nhà v v. )

[MUSIC]http://www.freewebtown.com/tnnguyen/06%20Gap%20nhau.mp3[/MUSIC]
( Bấm chuột traí, loa traí giử laị cột chỉnh volume lên để nghe nhạc)