NÔỈ NHỚ
(Thân tặng tất cả cưụ SVSQ/KQ các khoá 72/73,để mà Nhớ môt thơì quá khứ haò hùng )
Nguyễn văn Bé

Năm tháng qua mau
Chồng chất tuôỉ đơì
Quê cha ngàn dặm
Nôỉ nhớ khôn nguôi

Nhớ dòng sông Cưủ
Tiền giang lững lờ
Những đêm trăng sáng
Sóng nứoc lung linh

Nhớ ngôi trường lá
Maí rách dột mưa
Sân trường rợp bóng
Giờ chơi vui đuà

Nhớ Nguyễn Đình Chiêủ
Cổ kính trường xưa
Biết bao kỷ niệm
Tháng năm học trò

Nhớ bắc Rạch Miễu
Đi qua Bến Tre
Về thăm quê nôị
Dừa tươi ngọt ngaò

Nhớ chuà Vĩnh Tràng
Mùng một ngaỳ rằm
Theo mẹ đi lễ
Mờ mịt khoí hương

Nhớ tỉnh Mỹ Tho
Ngôi đình Điêù Hoà
Phô xá ven sông
Ngược xuôi thuyền bè

Nhớ qua nhà ngoaị
Hàng cau trước ngõ
Muà hè tung tăng
Tiếng ve rộn rã

Nhớ thơì trai trẻ
Lướt gió tung mây
Baỏ quốc trấn không
Khiếp đảm quân thù

Nhớ vùng chiến tuyến
Quảng Trị , Thưà Thiên
Một thơì binh lưả
Đaị lộ kinh hoàng

Nhớ lên Tây Nguyên
Trùng điệp nuí rừng
Tam biên chiến điạ
Trường Sơn lẫy lừng

Nhớ miền duyên haỉ
Bờ biển traỉ daì
Thuỳ dương cát trắng
Mênh mông nước trơỉ

Nhớ về miên tây
Đồng ruộng xanh rì
Cò bay thẳng cánh
Vưạ luá ngàn đơì

Quê hương còn đó
Ngăn cách xót xa
Nhớ nuí nhớ sông
Mong một ngaỳ về

Viên Hạnh