Thân mời quý bạn nghe bài nhạc "Em Lễ Chùa Này" do Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ "Thoáng Hương Qua" của nhà thơ Phạm Thiên Thư. Bài do bạn Saorơi minh họa và gửi tặng. Xin cám ơn bạn Saorơi.[MUSIC]http://www.freewebtown.com/maserada/mymusic/emlechuanay.wma[/MUSIC]