Trước thềm năm mới, xin mượn hai câu đối Xuân kính tặng Quý Niên Trưởng và Quý Bạn