Hỏi khó?!

Ba bé Tí đang dậy bé Tí học bài về Ðịa Lý. Bỗng Tí quay sang hỏi Ba: -Ba ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần? Ba bé Tí ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: - Mày học hành kiểu gì mà hỏi những câu ngu vậy?, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của ba mẹ. Thế nếu có nước Quần thì còn làm sao nhìn thấy nước Cuba nữa...