Cướp

Có hai vợ chồng nhà nọ, một hôm bị bọn cướp xông vào nhà, bắt trói chi vợ, còn anh chồng thì bị bọn cướp vẽ 1 vòng tròn, bắt đứng im không được ngọ nguậy, không được bước chân ra ngoài, nếu làm trái sẽ bị đánh đập. sau một hồi lục lọi, bọn cướp lấy đi một số của cải và cao chạy xa bay. Bọn cướp đi rồi, chị vợ tiếc của khóc bù lu bù loa, trong khi anh chồng cứ bò ra cười.
Vợ hỏi: Nhà bị cướp, ông còn vui nỗi gì mà còn bò ra mà cười, hay là...của cải quý hiếm ông cất kỹ, bọn nó tìm không ra??
ông chồng vừa ôm bụng cười vừa nói: Bà biết không, nãy giờ tôi thò chân ra ngoài mà bọn nó đâu có biết!!!