Cám ơn các niên trưởng đã giúp đỡ chúng tôi tìm được Kingbee 219
Đinh Quốc Thinh
Thành thật cám ơn các niên trưởng .
Anh Bùi