GIÃ BIỆT PHÙ CÁT VÀ KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI EM MEVO Ở PĐ 241

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 1975, PĐ 241 nhận được lệnh tất cả các máy bay Chinook của PĐ còn khả dụng phải rời căn cứ...