Quân lực Hoa Kỳ có thêm một thiếu tướng người Mỹ gốc Việt
Bài BMH và FRANK TRẦN/Viễn Đông Daily News

...