Thư mời
Tham dự đêm “ F5 Chúng ta vẫn còn đây”
Hội Ngộ 7/7/2019

https://hoiquanphidung.com/uploadpics/pics2018/1545099219-3F5E_Vungtau2 (2) 2.jpg

Kính mời quý niên trưởng, các chiến hữu...