THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cụ Bà MARIA VŨ THỊ ĐÀO
Đã Về Cùng Chúa ngày 4 tháng 7 năm 2018 tại Việt Nam
Hưởng Thọ 85 Tuổi
Nguyện xin Chúa Khoan Hồng Che Chở Linh Hồn Maria Vũ Thị Đào
AC Đoàn Văn Giáo...