Kính thưa quý Anh.

Em muốn tìm người thân tên
Bùi kim Đỉnh người Bắc 54, Pilot có con gái tên Hà và cháu trai tên Vũ .
Đi HO khoảng năm 1995-96 .
Trước ở Saigon quận Phú nhuận .
Nếu anh...